Wedstrijdformulieren:


Opgelet - Deelname aan jachtwedstrijden ! 

Licenties buitenlanders !!

Attention - Participation à des concours de chasse !

Permis pour les étrangers !!

 

Voor de buitenlanders is het geen "offre" maar een verplichting om ofwel lid te worden van een Belgische club, ofwel een licentie via de VdA te nemen. Ik heb enkel aangehaald dat niet alles clubs al deelnemen aan de licenties, er zijn nog clubs die onder het compromis vallen.

Ik geef toe dat het misschien niet allemaal duidelijk is, maar in de nieuwsbrief die verzonden werd staat het wel degelijk in.

De te gebruiken link is :

https://www.mykkush.be/nl/licenties/aanvraag

Invullen , opslaan en klaar.

 

Pour les étrangers, il ne s'agit pas d'une "offre" mais d'une obligation de s'affilier à un club belge ou de prendre une licence par l'intermédiaire de l'AdD . J'ai seulement fait remarquer que tous les clubs ne participent pas déjà aux licences, il y a encore des clubs sous le compromis.

J'admets que tout n'est peut-être pas clair, mais dans la lettre d'information qui a été envoyée, il est dit que

Le lien a employé est

https://www.mykkush.be/fr/demande de licence

 

Saisir le lien et enregistrer prêt.

 


Hasseltse Hondenschool Jachtproeven 2024

 

Inschijvingsformulier Jachtproeven Wedstrijd Te Hasselt Word 2024
Word – 56,4 KB 1 download
Formulaire Dinscription Concours De Chasse 2024
PDF – 121,3 KB 1 download

Jachtproeven inschrijvingsformulier - B.V.D.S. - C.B.B.A.

 

Inschr BVDS Draadhaar
Word – 35,0 KB 1 download

Inschr BVDS Langhaar Doc
Word – 46,3 KB 1 download

Inschr BVDS Korthaar
Word – 92,5 KB 2 downloads

Klik op de afbeelding a.u.b.: