Vooruitzichten wedstrijden:

Inschrijven voor deze M.A.P. kan 

De plaatsen  zijn beperkt.

De inschrijvingsformulieren hier onder beschikbaar.

laatste update : 

         Als baasje met je hond een fijne dag  beleven met apporteerproeven .

                   Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.  

 

Inschijvingsformulier MAP Wedstrijd Te Hasselt Word 29 juni 2024 Docx
Word – 56,4 KB 151 downloads
Chiens Debout Hasselt 29 juin 2024 Pdf
PDF – 69,6 KB 27 downloads

Deelname aan jachtwedstrijden ! 

Licenties buitenlanders !!

Participation à des concours de chasse !

Permis pour les étrangers !!

 

Voor de buitenlanders is het geen "offre" maar een verplichting om ofwel lid te worden van een Belgische club, ofwel een licentie via de VdA te nemen. Ik heb enkel aangehaald dat niet alles clubs al deelnemen aan de licenties, er zijn nog clubs die onder het compromis vallen.

Ik geef toe dat het misschien niet allemaal duidelijk is, maar in de nieuwsbrief die verzonden werd staat het wel degelijk in.

 

De te gebruiken link is :

https://www.mykkush.be/nl/licenties/aanvraag

 

Invullen , opslaan en klaar.

 

Pour les étrangers, il ne s'agit pas d'une "offre" mais d'une obligation de s'affilier à un club belge ou de prendre une licence par l'intermédiaire de l'AdD . J'ai seulement fait remarquer que tous les clubs ne participent pas déjà aux licences, il y a encore des clubs sous le compromis.
J'admets que tout n'est peut-être pas clair, mais dans la lettre d'information qui a été envoyée, il est dit que

 

Le lien a employé est

https://www.mykkush.be/fr/demande de licence

 

Saisir le lien et enregistrer prêt.


Nimrodvrienden

 

* 14/07/2024: 715 - NIMROD’S VRIENDEN –ARGENTEAU 
Secr.: José Moitroix, Rue des Ecoles 90 – 4600 Visé e-mail: anne_martin50@hotmail.com
site: www.nimrodsvrienden.

 

*21/07/2024: 715 – NIMROD’S VRIENDEN – BOCHOLT 

Secr. Felix Lambert, Reynrode 68 - 3460 Bekkevoort, tel./fax: 013/44 33 11.
GSM: 0477/443492: e-mail: lambertfelix@hotmail.com
site: www.nimrodsvrienden.be

 

 *25/08/2024: 715 - NIMROD’S VRIENDEN –LANAKEN 
Secr. : Elke Konings, Daalstraat 52 - 3680 Maaseik, e-mail: elke.konings@hotmail.com
site: www.nimrodsvrienden.be

 

     

 

 B.V.D.S. - C.B.B.A

28-07-2023 :  -  Bekkevoort - sectie draadhaar

 section poil dur- cheveux de fil

 

 04-08-2023 :   -   Maaseik - sectie langhaar

  section poils longs.

 

  21808-2023 :   -   Maaseik (Bilzen) - sectie korthaar 

   section poils courts.

 


                                     S.J.P.  Jachtproeven Hasselt

  Hasseltse hondenschool 10 augustus 2024.

  Inschrijvingsformulieren - zie wedstrijdformulieren

  École du chien de Hasselt 10 août 2024.

  Formulaires d'inscription voir -  Formulaires de  concours


                                                                      

              B.V.D.S. "Belgische Vereniging                                Duitse Staande honden"

             C.B.B.A. "Association Belge des                            Chiens d'Arrêt Allemand"

                         22 juni 2024 

                                38° Clubshow BVDS-CBBA

                                  Schoonheid - Beauté

                   Locatie Lios Genk

                                      Ras special Schoonheid met 1x CAC
                                      Spéciale de Race Beauté avec 1x CAC

                                                           Outdoor show

                                      Keurmeester: Mr Rudy Feyaerts 

                        Voor volgende Rassen   : Pour les races suivantes

                    Duitse staande Langhaar      -      Poils longs Allemands

                    Duitse staande  Korthaar   -       Allemand à poils courts

                    Duitse staande Draadhaar -     Allemand à poils durs              

 1. Clubleden kunnen hun verkregen kortingscode op de betalingspagina invoeren om zo te genieten van de clubkorting.

 2. Eigen consumpties (eten en drinken) niet toegestaan op de terreinen van "LIHOS". 

 3. Les membres du club peuvent entrer leur code de réduction obtenu sur la page de paiement et recevoir leur remise en tant que membre.

 4. Les consommations personelles (nouriturres et boissons) ne sont pas autorissées sur le terrain du "LIHOS".

 5. 50°57'16" N 05°29'09" E
 • LiHos - Limburgse hondenschool

  Melbergstraat 1
  3600 Genk
  Belgium

  50°57'16" N 05°29'09" E

     LiHos - Limburgse hondenschool

     Melbergstraat 1
      3600 Genk
      Belgium

      inschrijven - registre:

      via deze link -    ce lien

 OnlineDogShows - 22/06/2024

   

   Meervoudige Apporteerproeven (MAP)

Meervoudige Apporteerproeven (MAP) zijn niet-gestandaardiseerde proeven. Dus iedere MAP is weer anders en uitdagend. Wat wel standaard is, is het aantal apporten per proef en het aantal af te leggen proeven.

Iedere MAP bestaat uit zes proeven waarbij de hond binnen een bepaalde tijd twee stukken koud wild moet apporteren.  Om deel te kunnen nemen aan een MAP moeten voorjager en hond voorafgaand  inschrijven .   

Die eis is er niet voor niets. De MAP zijn ontzettend populair en gelden tevens als een selectie voor de  Hierdoor zijn er altijd meer inschrijvingen dan beschikbare plaatsen.

Tijdens een MAP kun je van alles verwachten, waterwerk, boswerk, hindernissen, obstakels… Er wordt een beroep op appel, samenwerking, doorzettingsvermogen, verstand en eigen initiatief van de hond gedaan.  Keurmeesters beoordelen vooral op de hoeveelheid commando’s, de wijze waarop de hond voorgejaagd wordt, de manier waarop  de hond werkt, de mate van steadyness en de omgang met het wild, zowel door de voorjager als door de hond. 

De uitdaging in een MAP zit hem altijd in het onverwachte: het terrein bepaalt als het ware de opzet van de proeven en dus is er slecht op te trainen, anders dan door gewoon zo veel mogelijk afwisseling in de training te brengen en daarnaast de hond uit te dagen met oefeningen die een beroep doen op zijn zelfoplossend vermogen.Het doel van de MAP is het beoordelen van het werk na het schot van de deelnemende honden onder meer jachtpraktijk gerichte omstandigheden. Gehoorzaamheid, veldverstoring, effectief en zelfstandig werken worden bij beoordeling van het werk van de hond meegenomen. De hond hoeft weliswaar nog niet op SJP-A-niveau te zijn, maar moet toch wel een zekere mate van appel hebben om je hand aan te nemen, zodat je hem een eind kunt wegsturen in de gewenste richting. Sommige honden zijn brutaal en kunnen zo’n MAP met geluk wel halen, maar je zou “geluk” niet als bepalende factor moeten willen hebben.

Een jachthondenproef is een samenstel van kunstmatige, op de jachtpraktijk gebaseerde proeven waaraan jachthonden, al dan niet in wedstrijd verband, ter beoordeling dan wel ter vergelijking van hun prestaties worden onderworpen.

Het uiteindelijke doel van de jachthondenproeven is de bevordering van de weidelijkheid ter jacht door stimulering van het gebruik van goed afgerichte honden in handen van voorjagers, die hondenwerk verstaan en waarderen.